Privacybeleid

Wie zijn wij?

Dit is de website van FEDDE VERTAALT. Tenzij anders is vermeld hebben verwijzingen op deze website naar ‘FEDDE VERTAALT’, of ‘het bedrijf’, of ‘we/wij’, of ‘onze’ betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan FEDDE VERTAALT.

Op onze website staat informatie die zowel van FEDDE VERTAALT als uit andere bronnen afkomstig is. Voor zover bekend zijn deze gegevens correct en betrouwbaar toen we deze plaatsten. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie op onze website te allen tijde volledig en actueel is.

FEDDE VERTAALT is verder niet verantwoordelijk voor vorderingen, onkosten, schadevergoedingen, kosten of verliezen van welke aard dan ook ten gevolge van het gebruik van onze website of van materiaal op, dan wel verkregen via, onze website. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor technische problemen met internet, software- of transmissie- problemen, computervirussen of destructieve programma’s die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van onze website. FEDDE VERTAALT is niet aansprakelijk voor schadevergoedingen in verband met communicatie naar of vanaf onze website.

Het materiaal op deze website is niet bedoeld als een verzoek om, of aanbieding van, effecten in welk rechtsgebied dan ook.

Onze afbeeldingen alsook ons logo en ontwerp mogen uitsluitend met schriftelijke toestemming van FEDDE VERTAALT worden gebruikt.

Privacyverklaring

Het navolgende is van toepassing op alle persoonsgegevens die FEDDE VERTAALT verzamelt door middel van haar website, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier via de website van FEDDE VERTAALT. In deze privacy verklaring beschrijven wij welke categorieën van persoonsgegevens wij kunnen verzamelen, hoe wij deze gegevens verzamelen en met wie wij deze gegevens delen.

Indien je onze website bezoekt, zullen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen die mogelijk persoonsgegevens bevat, zoals een IP-adres, de netwerklocatie, browserkarakteristieken, informatie over de handelingen die op onze website zijn verricht en data- en tijdgegevens van het bezoek aan onze website. Dit zal door ons worden verzameld door de standaard internetservers van FEDDE VERTAALT of door het gebruik van “cookies” om de kwaliteit en de effectiviteit van onze website te beoordelen. Je bent daarbij niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken om de publiek toegankelijke delen van onze website te bezoeken.

Bij gebruik van onze website kunnen persoonsgegevens van jou door FEDDE VERTAALT worden verwerkt, bijvoorbeeld indien je het contactformulier invult via de website van FEDDE VERTAALT. Hierbij kunnen mogelijk jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres worden verwerkt.

Ten aanzien van alle persoonsgegevens die FEDDE VERTAALT door middel van haar website https://feddevertaalt.nl/ verzamelt, is FEDDE VERTAALT de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens van FEDDE VERTAALT zijn als volgt:

FEDDE VERTAALT

James Cookstraat 20 H
1056RZ Amsterdam
+31 6 38 18 55 04

 

FEDDE VERTAALT verwerkt jouw persoonsgegevens alleen voor de volgende verwerkingsdoeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden: (i) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om op jouw verzoek om maatregelen te nemen voor het sluiten van een overeenkomst, (ii) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op FEDDE VERTAALT rust en/of (ii) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de rechtvaardigde belangen van FEDDE VERTAALT, wanneer deze belangen zwaarder wegen dan jouw grondrechten en de fundamentele vrijheden. De gerechtvaardigde belangen die FEDDE VERTAALT in dit kader behartigt zijn het verbeteren van de prestaties, de toegankelijkheid en de inhoud van haar website en het verbeteren van haar dienstverlening.

 

FEDDE VERTAALT verwerkt geen persoonsgegevens van jou ten behoeve van geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profiling). Er geldt ook geen wettelijke of contractuele verplichting op grond waarvan je jouw persoonsgegevens aan FEDDE VERTAALT dient te verstrekken. In sommige gevallen kan het verstrekken van jouw persoonsgegevens wel een voorwaarde zijn om een overeenkomst met jou aan te gaan, aangezien FEDDE VERTAALT anders niet tot uitvoering van de overeenkomst met jou kan overgaan. Ook is FEDDE VERTAALT gerechtigd om van het aangaan van overeenkomst met jou af te zien dan wel een reeds aangegane overeenkomst met jou te beëindigen of te verminderen indien de desbetreffende persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor administratieve doeleinden van FEDDE VERTAALT en/of voor het voldoen aan wettelijke vereisten.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties en contactformulieren

Als je een reactie achterlaat op de website van FEDDE VERTAALT, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van jouw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat jouw reactie is goedgekeurd, is jouw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van jouw reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of jouw naam, e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn één jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je inlogt op de website van FEDDE VERTAALT, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je de browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login-informatie en schermweergave opties. Logincookies zijn twee dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login twee weken bewaard. Zodra je uitlogt, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door jouw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we jouw data bewaren

FEDDE VERTAALT bewaart en verwerkt jouw persoonsgegevens alleen zo lang als noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, zoals bijvoorbeeld voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, tenzij FEDDE VERTAALT een wettelijk recht of verplichting heeft de gegevens langer te bewaren, of de gegevens nodig zijn om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

Welke rechten je hebt over je data

De Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet jou van bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals:

  • Het recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Hiermee kun je een kopie krijgen van de persoonsgegevens die we over je houden en controleren of we die rechtmatig verwerken.
  • Het recht op rectificatie, wissing of aanvulling van jouw persoonsgegevens. Hiermee kan je onvolledige of onjuiste informatie laten rectificeren of laten aanvullen.
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (het recht om de door jouw verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen in een machine-leesbare vorm) voor zover deze verstrekking relevant is in het kader van jouw relatie met FEDDE VERTAALT.
  • Het recht op verwijdering van persoonsgegevens. Je kunt ons vragen jouw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is voor ons om door te gaan met verwerking. Je hebt ook het recht om ons te vragen persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als je jouw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hierna) hebt uitgeoefend.
  • Het recht op beperkte verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt ons vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens op te schorten (bijvoorbeeld als je wilt controleren of de persoonsgegevens juist zijn of je het doel voor verwerking wilt controleren).
  • Het recht onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit recht kan van toepassing zijn als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FEDDE VERTAALT.

 

Indien je één of meerdere van jouw bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, neem dan contact op met: info@feddevertaalt.nl. Verder heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je niet tevreden bent met hoe FEDDE VERTAALT jouw persoonsgegevens verwerkt en we jouw verzoek niet naar tevredenheid konden afhandelen.

Waar we jouw data naartoe sturen

FEDDE VERTAALT gebruikt jouw persoonsgegevens alleen voor haar eigen doeleinden en gerechtvaardigde belangen en alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, geeft FEDDE VERTAALT jouw persoonsgegevens door aan externe vertalers die zij inschakelt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Indien wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan externe vertalers die zich in een land bevinden dat geen deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte en waarvan niet door de Europese Commissie is bepaald dat dit land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan zullen jouw persoonsgegevens alleen worden doorgeven indien er passende waarborgen worden geboden om jouw persoonsgegevens te beschermen. Internationale doorgiften van persoonsgegevens vinden plaats op basis op basis van de toepassing van de door de Europese Commissie goedgekeurde Standard Contractual Clauses.

Een kopie van de Standard Contractual Clauses kan worden opgevraagd door gebruik te maken van de volgende contactgegevens: Fedde Jasperse, info@feddevertaalt.nl.

Wijzigen van deze verklaring

 

FEDDE VERTAALT behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde eenzijdig aan te passen. Indien je enige vraag hebt ten aanzien van de inhoud van deze privacyverklaring, neem dan gerust contact op met: Fedde Jasperse, info@feddevertaalt.nl.